Logo Operačního programu Zaměstnanost Logo Ministerstva vnitra České republiky Logo projektu PMA3

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Týká se mě to, pokud

  • jsem těhotná žena a byla jsem převedena na jinou práci, protože práce, kterou jsem předtím vykonávala, je těhotným ženám podle zvláštních právních předpisů zakázána,
  • jsem těhotná žena a byla jsem převedena na jinou práci, protože práce, kterou jsem předtím vykonávala, podle rozhodnutí lékaře ohrožuje moje těhotenství,
  • jsem zaměstnankyně a byla jsem převedena v období do konce devátého měsíce po porodu na jinou práci, protože práce, kterou jsem předtím vykonávala, je matkám do konce devátého měsíce po porodu podle zvláštních právních předpisů zakázána,
  • jsem zaměstnankyně a byla jsem převedena v období do konce devátého měsíce po porodu na jinou práci, protože práce, kterou jsem předtím vykonávala, podle rozhodnutí lékaře ohrožuje moje zdraví nebo mateřství,
  • jsem zaměstnankyně, která kojí, a byla jsem převedena na jinou práci, protože práce, kterou jsem předtím vykonávala, je kojícím ženám podle zvláštních právních předpisů zakázána,
  • jsem zaměstnankyně, která kojí, a byla jsem převedena na jinou práci, protože práce, kterou jsem předtím vykonávala, podle rozhodnutí lékaře ohrožuje moje zdraví nebo schopnost kojení.

Netýká se mě to, pokud práci vykonávám na základě dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce nebo pokud je mé zaměstnání malého rozsahu.

Co je vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Je to dávka vyplácená z nemocenského pojištění, která se stanoví jako rozdíl redukovaného denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni mého převedení na jinou práci a průměru mých započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. Vyplácí se za kalendářní dny, kdy jsem byla převedena bez vlastního zavinění na méně placenou práci.

Kdy to mám řešit

Jakmile mě zaměstnavatel převede na jinou práci, za kterou bez vlastního zavinění dostávám menší výdělek.

Co k tomu potřebuju

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Kde a jak to mám řešit

1. krok

Gynekolog mi v Žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství potvrdí: předpokládaný den porodu.

Pokud práce, kterou vykonávám, ohrožuje moje těhotenství nebo mateřství, doplní tuto informaci do žádosti ošetřující lékař nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb.

2. krok

Vyplněnou žádost předám zaměstnavateli.

Pokud vykonávám práci, kterou mají těhotné ženy a kojící matky zakázanou, zaměstnavatel to v žádosti vyplní a zašle žádost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Kolik budu dostávat

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je rozdílem mezi redukovaným denním vyměřovacím základem pro účely zákona o nemocenském pojištění zjištěným ke dni převedení a průměrem jejich započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den po převedení.

Dávku budu dostávat za kalendářní dny, kdy jsem bez vlastního zavinění dosáhla nižších výdělků z důvodu ohrožení těhotenství, nejdéle do začátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Pokud mi bude vyplácena z důvodu ohrožení mateřství, budu dávku dostávat nejdéle do konce 9. měsíce po porodu.

Pokud mi bude vyplácena z důvodu ohrožení kojení, budu dávku dostávat po dobu kojení.

Jakmile Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) obdrží všechny doklady stanovené pro nárok na výplatu dávky, vyplatí mi dávku do konce dalšího měsíce. (Př. Dokumenty jsou odevzdány na OSSS 4. září 2019, dávka mi bude vyplacena do konce října 2019.)

Podrobné informace o vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.