Logo Operačního programu Zaměstnanost Logo Ministerstva vnitra České republiky Logo projektu PMA3

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Výběr jména dítěte a rodný list

Týká se mě to, pokud:

 • jsem rodič dítete

Co je rodný list

Rodný list je matriční doklad, který potvrzuje narození člověka. V rodném listě má každý zapsané:

 • jméno a příjmení,
 • datum a místo narození,
 • rodné číslo,
 • údaje o rodičích.

Kdy to musím řešit

Jméno dítěte vyberu ideálně před porodem, aby se nezdržel zápis narození dítěte do matriky.

Co k tomu potřebuju

1. krok

Vybrat jméno dítěte (ideálně před porodem).

Pozn.: Vybírat můžu ze jmen, která existují. Pokud mají na matrice pochybnosti, že jméno existuje, musím si nechat vypracovat znalecký posudek. Bližší informace mi k tomu dají na kterékoli matrice. V České republice jsou tito soudní znalci v oboru jména a příjmení: PhDr. Miroslava Knappová, CSc., Mgr. Jana Valdrová, Ph.D. a Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Pokud chci vietnamské jméno, obrátím se na PhDr. Lucii Hlavatou, Ph.D. Na mongolská jména se specializuje Bc. Mgr. Sainbayar Boloroo.

2. krok

Předkládáme:

 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte
 • doklad totožnosti s fotografií (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • rodný list matky i otce (vyžadují na matrice pouze ve výjimečných případech)

Pokud jsme jako rodiče manželé, předkládáme navíc:

 • oddací list
 • souhlasné prohlášení o příjmení dítěte (pokud není jasné z oddacího listu, např. u cizinců)

Pokud nejsme jako rodiče manželé, předkládáme navíc:

 • souhlasné prohlášení o příjmení dítěte
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství (Pokud nemohu souhlasné prohlášení o určení otcovství doložit, poradím se na matrice, jak mám postupovat.)

Pokud jsem rozvedená, předkládám navíc:

 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

Pokud jsem ovdovělá:

 • úmrtní list manžela

Pokud porod proběhl mimo porodnici, musím doložit jako důkaz, že jsem dítě skutečně porodila, zejména:

 • těhotenský průkaz
 • zprávu asistentky u porodu
 • hlášení o narození dítěte od pediatra
 • nebo výpovědi svědků

Kde a jak to mám řešit

Vystavení

Všechny potřebné doklady donesu:

 • do porodnice (porodnice předá matrice)
 • na matriku podle místa narození dítěte, pokud se dítě narodilo mimo porodnici

Na vystavení rodného listu má matrika 30 dní, ale pravděpodobně si ho budu moci vyzvednout i dřív.

Vyzvednutí

Podle toho, jak se domluvím s matrikou, mohu si rodný list po vystavení:

 • vyzvednout osobně na matrice podle místa narození dítěte, kde musím prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, např. cestovním pasem (jako důkaz, že jsem skutečně rodič dítěte),
 • nebo ho dostanu poštou do vlastních rukou.