Logo Operačního programu Zaměstnanost Logo Ministerstva vnitra České republiky Logo projektu PMA3

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Výběr jména dítěte a rodný list

Týká se mě to, pokud:

 • jsem rodič dítete

Co je rodný list

Rodný list je matriční doklad, který potvrzuje narození člověka. V rodném listě má každý zapsané:

 • jméno a příjmení,
 • datum a místo narození,
 • rodné číslo,
 • údaje o rodičích.

Kdy to musím řešit

Jméno dítěte vyberu ideálně před porodem, aby se nezdržel zápis narození dítěte do matriky.

Co k tomu potřebuju

1. krok

Vybrat jméno dítěte (ideálně před porodem).

Pozn.: Vybírat můžu ze jmen, která existují. Pokud mají na matrice pochybnosti, že jméno existuje, musím si nechat vypracovat znalecký posudek. Bližší informace mi k tomu dají na kterékoli matrice. V České republice jsou tito soudní znalci v oboru jména a příjmení: PhDr. Miroslava Knappová, CSc., Mgr. Jana Valdrová, Ph.D. a Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Pokud chci vietnamské jméno, obrátím se na PhDr. Lucii Hlavatou, Ph.D. Na mongolská jména se specializuje Bc. Mgr. Sainbayar Boloroo.

Kontakt na soudní znalce si mohu vyhledat v  katalogu soudních znalců.

2. krok

Předkládáme:

 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte
 • doklad totožnosti s fotografií (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • rodný list matky i otce (vyžadují na matrice pouze ve výjimečných případech)

Pokud jsme jako rodiče manželé, předkládáme navíc:

 • oddací list
 • souhlasné prohlášení o příjmení dítěte (pokud není jasné z oddacího listu, např. u cizinců)

Pokud nejsme jako rodiče manželé, předkládáme navíc:

 • souhlasné prohlášení o příjmení dítěte
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství (Pokud nemohu souhlasné prohlášení o určení otcovství doložit, poradím se na matrice, jak mám postupovat.)

Pokud jsem rozvedená, předkládám navíc:

 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

Pokud jsem ovdovělá:

 • úmrtní list manžela

Pokud porod proběhl mimo porodnici, musím doložit jako důkaz, že jsem dítě skutečně porodila, zejména:

 • těhotenský průkaz
 • zprávu asistentky u porodu
 • hlášení o narození dítěte od pediatra
 • nebo výpovědi svědků

Kde a jak to mám řešit

Vystavení

Všechny potřebné doklady donesu:

 • do porodnice (porodnice předá matrice)
 • na matriku podle místa narození dítěte, pokud se dítě narodilo mimo porodnici

Na vystavení rodného listu má matrika 30 dní, ale pravděpodobně si ho budu moci vyzvednout i dřív.

Vyzvednutí

Podle toho, jak se domluvím s matrikou, mohu si rodný list po vystavení:

 • vyzvednout osobně na matrice podle místa narození dítěte, kde musím prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, např. cestovním pasem (jako důkaz, že jsem skutečně rodič dítěte),
 • nebo ho dostanu poštou do vlastních rukou.