Logo Operačního programu Zaměstnanost Logo Ministerstva vnitra České republiky Logo projektu PMA3

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Přídavek na dítě

Týká se mě to, pokud:

 • jsem jeden z rodičů nezletilého dítěte, mé rodinné příjmy jsou pod hranicí 2,7násobku životního minima a mám trvalý pobyt na území ČR.
 • jsem osobou, která má dítě v přímém zaopatření (pečuje o nezaopatřené dítě), mé rodinné příjmy jsou pod hranicí 2,7násobku životního minima a mám trvalý pobyt na území ČR

TIP: Jestli mám nárok na dávku, si mohu orientačně zjistit na stránkách sociálního poradce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Příklad:

Životní minimum rodiny o dvou dospělých a jednom dítěti ve věku do 6 let je 7 710 Kč.

7 710 x 2,7 = 20 718

Pokud má tato rodina rodinné příjmy nižší než 20 718 Kč, má nárok na přídavek na dítě.

Co je přídavek na dítě

Je to základní, dlouhodobá dávka nezaopatřeného dítěte, kterou stát vyplácí osobě, která o dítě pečuje, aby pomohl krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.

Kdy to mám řešit

O přídavek na dítě mohu zažádat ode dne narození dítěte.

Co k tomu potřebuju

Pokud jsem převzal/a dítě do péče, musím doložit rozhodnutí soudu.

Pokud je některý z uvedených členů rodiny nezaopatřená osoba starší 15 let, musím doložit jedno z následujících potvrzení:

 • potvrzení o studiu, pokud studuje
 • rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, pokud se ho to týká
 • potvrzení o zdravotním stavu
 • potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, pokud se ho to týká
 • potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku, pokud se ho to týká

Kde a jak to mám řešit

Na krajské pobočce Úřadu práce, pod kterou patřím podle místa trvalého pobytu.

Vyplněnou žádost, spolu se všemi potřebnými dokumenty:

 • doručím osobně
 • doručím na podatelnu
 • zašlu poštou
 • zašlu prostřednictvím datové schránky
 • podám prostřednictvím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem

TIP: Vyplnění žádosti je poměrně složité, proto je dobré, když se osobně u přepážky nebo telefonicky na infolince Úřadu práce ujistím, že mám vše v pořádku.

Kolik budu dostávat

Na základě doložené žádosti a všech dokumentů mi Úřad práce do 30 dní sdělí:

 • poštou
 • prostřednictvím datové schránky

zda mám na dávku nárok a v jaké výši.

Výše dávky se určuje podle věku dítěte.

Na aktuální výši měsíčních dávek se můžu podívat na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Dávku budu jednou za měsíc dostávat:

 • na účet
 • poštovní poukázkou

Vypláceno mi bude od následujícího měsíce poté, co mi ji na Úřadu práce schválí. Aby mi nárok nezanikl, musím pravidelně dokládat výši čtvrtletních příjmů rodiny každé kalendářní čtvrtletí.