Logo Operačního programu Zaměstnanost Logo Ministerstva vnitra České republiky Logo projektu PMA3

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Porodné

Týká se mě to, pokud:

 • jsem matka prvního nebo druhého novorozeného dítěte, která má rodinné příjmy pod hranicí 2,7násobku životního minima a trvalý pobyt na území ČR
 • jsem otec dítěte, kterého matka splňovala podmínky pro dávku porodné, ale zemřela
 • jsem osoba, který převzala do trvalé péče dítě do 1 roku věku, toto dítě je prvním nebo druhým dítětem v rodině

TIP: Jestli mám nárok na dávku, si mohu orientačně zjistit na stránkách sociálního poradce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Příklad:

Životní minimum rodiny o dvou dospělých a jednom dítěti ve věku do 6 let je 7 710 Kč.

7 710 x 2,7 = 20 718

Pokud má tato rodina rodinné příjmy nižší než 20 718 Kč, má nárok na porodné na první dítě ve výši 13 000 Kč.

Co je porodné

Je to jednorázová dávka, kterou mi stát vyplatí pouze na první a druhé narozené dítě.

Dávku můžu použít třeba na hrazení nákladů spojených s narozením dítěte (nákup kočárku, plen, jídla atp. k zajištění základních potřeb dítěte).

Nemusím zpětně dokládat, na co konkrétně jsem částku použil/a.

Kdy to mám řešit

Zažádat můžu nejpozději rok od narození dítěte.

Co k tomu potřebuju

 • Vyplněnou žádost o porodné
 • Vyplněný doklad o výši čtvrtletního příjmu za každého člena rodiny. Příjmy rodiny jsou i alimenty (výživné), které dostává dítě. K žádosti o porodné se dokládají rozhodné příjmy za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Například se dítě narodilo v březnu 2019, dokládají se příjmy za říjen, listopad prosinec 2018 (4. čtvrtletí 2018).
 • Občanský průkaz všech uvedených členů rodiny (pokud není uvedeno rodné příjmení, musím doložit také rodný list).
 • U dětí do 15 let rodný list.

Pokud jsem převzal/a dítě do péče, musím doložit rozhodnutí soudu.

Pokud je některý z uvedených členů rodiny nezaopatřená osoba starší 15 let, musím doložit jedno z následujících potvrzení:

 • potvrzení o studiu, pokud studuje
 • rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, pokud se ho to týká
 • potvrzení o zdravotním stavu
 • potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, pokud se ho to týká
 • potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku, pokud se ho to týká

Kde a jak to mám řešit

Na krajské pobočce Úřadu práce, pod kterou patřím podle místa trvalého pobytu.

Vyplněnou žádost, spolu se všemi potřebnými dokumenty:

 • doručím osobně
 • doručím na podatelnu
 • zašlu poštou
 • zašlu přes datovou schránku
 • doručím prostřednictvím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem

TIP: Vyplnění žádosti je poměrně složité, proto je dobré, když se osobně u přepážky nebo telefonicky na infolince Úřadu práce ujistím, že mám vše v pořádku.

Kolik dostanu

Na základě doložené žádosti a všech dokumentů mi Úřad práce do 30 dní sdělí:

 • poštou
 • prostřednictvím datové schránky

zda mám na dávku nárok.

Výše dávky je určena pevnou částkou:

První dítě 13 000 Kč.

Druhé dítě 10 000 Kč.

Dvojčata a vícerčata v součtu 23 000 Kč. Musím podat dvě žádosti na první a druhé narozené dítě.

Dvojčata a vícerčata v rodině, kde už jedno dítě je, 10 000 Kč. Musím podat žádost na druhé dítě v rodině, tedy na první z narozených dvojčat.

Dávku dostanu jednorázově:

 • na účet
 • poštovní poukázkou

a to nejpozději do konce následujícího měsíce ode dne, kdy mi ji Úřad práce schválil.