Logo Operačního programu Zaměstnanost Logo Ministerstva vnitra České republiky Logo projektu PMA3

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Nahlášení dítěte zdravotní pojišťovně

Týká se mě to, pokud:

  • jsem zákonný zástupce dítěte
  • jsem opatrovník
  • jsem poručník

Kdy to musím řešit

Do 8 dnů od narození dítěte.

Co k tomu potřebuju

Většinou pojišťovna požaduje doložit:

  • rodný list dítěte nebo doklad z matriky o přidělení rodného čísla

Konkrétní informace najdu na webových stránkách zdravotní pojišťovny, ke které dítě přihlašuju.

Kde a jak to mám řešit

Na pobočce zdravotní pojišťovny mě jako matky. Pokud žádnou zdravotní pojišťovnu nemám (protože jsem cizinka, která nemá v ČR trvalý pobyt a není v ČR zaměstnaná), přihlásím dítě ke zdravotní pojišťovně otce.