Logo Operačního programu Zaměstnanost Logo Ministerstva vnitra České republiky Logo projektu PMA3

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Dávka otcovské poporodní péče (tzv. Otcovská)

Týká se mě to, pokud:

  • jsem otec, který pečuje o dítě, a jsem přihlášen zaměstnavatelem k nemocenskému pojištění
  • jsem osoba (muž nebo žena), která pečuje o dítě (mladší 7 let), které převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a jsem přihlášena zaměstnavatelem k nemocenskému pojištění

Pokud jsem osoba samostatně výdělečně činná, musím splnit ještě jednu podmínku. Musím být přihlášena k nemocenskému pojištění osob samostatně výdělečně činných alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně před nástupem na otcovskou. (Př. Pokud chci nastoupit na otcovskou v říjnu 2019, musím být přihlášena k nemocenskému pojištění bez přerušení od července 2019.)

Co je dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská)

Je to dávka poskytovaná z nemocenského pojištění, která mi nahrazuje mzdu během jednoho týdne.

Kdy to mám řešit

Nástup na otcovskou si můžu zvolit kdykoliv v průběhu 6 týdnů od narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Otcovskou začnu řešit s ohledem na to, kdy na ni chci nastoupit.

Co k tomu potřebuju

Pokud jsem otec dítěte, potřebuji tiskopis Žádost o dávku otcovské poporodní péče

Pokud jde o dítě převzaté do péče mladší 7 let, musím k žádosti doložit doklad, který převzetí prokazuje (pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu).

Pokud se dítě narodilo v zahraničí, musím k žádosti předložit doklad prokazující otcovství (např. rodný list dítěte).

Kde a jak to mám řešit

1. krok

Pokud jsem zaměstnanec, požádám svého zaměstnavatele o 7denní rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět.

Stáhnu si žádost o dávku otcovské poporodní péče nebo si ji vyzvednu na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

2. krok

Vyplním první stranu žádosti.

3. krok

Pokud jsem zaměstnanec, předám žádost svému zaměstnavateli (zaměstnavatel po uplynutí 7denní otcovské vyplní druhou stranu a odešle žádost s potřebnými doklady příslušné OSSZ).

Pokud jsem OSVČ nebo zahraniční zaměstnanec, předám vyplněnou žádost po uplynutí 7denní rodičovské dovolené přímo OSSZ, u které jsem evidován/a

Kolik dostanu

Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Orientační výši si mohu zjistit pomocí kalkulačky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podrobné informace o dávce otcovské poporodní péče na stránkách České správy sociálního zabezpečení.